مشتریان محترم الکا شما می توانید از تاریخ 1402/10/15 الی 1402/12/15 به هر تعداد فاکتور از محصولات الکا خریداری نمایید و معادل 5 درصد ارزش ریالی آنها را به دلخواه از محصولات الکا خریداری نمایید.

که در اولین خرید شما در بازه ی زمانی 1403/01/15 الی 1403/02/15 محاسبه خواهد شد.

جهت ثبت سفارش با شماره تلفن های 5-76267173-021 و تلفن همراه 09014646137 تماس حاصل نمایید.