فرصت محدوده فروش ویژه الکا

به اطلاع مشتریان محترم الکا می رسانیم:

باتوجه به شرایط موجود و کاهش نقدینگی در تعاملات اجتماعی، گروه صنعتی الکا در نظر دارد. به منظور حمایت از آن دسته از مشتریان محترمی که امکان تسویه حساب نقدی ندارند. شرایط را فراهم می آورد که تا بتوانند با خرید اعتباری محصولات الکا، فرصت فروش مدت دار را برای دیگر مشتریان خود مهیا کنند، تا از این طریق چرخه ی فعالیت از تولید تا مصرف رونق بیشتری پیدا کند.

به همین منظور گروه صنعتی الکا در یک دوره زمانی 30 روزه برای مشتریان منتخب خود که در سال 1402 خرید داشته اید و دارای شرایط زیر هستند تا سقف یک میلیارد ریال طی حداکثر دو مرحله خرید اعتباری پیش بینی کرده است.

شرایط خرید انجام شده در سال 1402

1- تمام تعهدات مالی خود را به الکا در زمان تعیین شده انجام داده باشد.

2- هیچگونه سند برگشتی نداشته باشد و یا اگر اسناد دیگر مشتریان آن ها برگشت خورده، ظرف ده روز تسویه حساب کرده باشند.

3- حداقل یک میلیارد ریال از محصولات الکا را خریداری کرده باشند (برای مشتریان تهران).

4- حداقل پانصد میلیون ریال از محصولات الکا را خریداری کرده باشند (برای مشتریان شهرستان).

شرایط فروش اعتباری

1- شرایط فروش اعتباری از 1402/11/15 تا 1402/12/15 می باشد.

2- هنگام ثبت سفارش و صدرو فاکتور اسناد اعتباری خود را حداکثر 2 ماه به صورت ثبت شده ارائه نمایید.

3- مشتریان محترم می توانند برای درخواست ثبت سفارش خود با شماره تلفن 76267173-021 و تلفن همراه 09014646137 دفتر فروش ویژه الکا تماس حاصل نمایند.